Điều kỳ diệu của âm nhạc

Sự thật Không cường điệu, không nghi ngờ, tất cả âm nhạc hiện đại trong tất cả các nhận thức và biểu hiện của nó có thể được gọi là một trong những hình thức…